do 24 sep 2020

'Muziekmakers' verlengd: psychisch kwetsbare mensen maken samen muziek

TivoliVredenburg en Lister zetten samenwerking voort 

Lister, de organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met psychische kwetsbaarheid, en TivoliVredenburg verlengen dit seizoen het project 'Muziekmakers'. Tientallen Listercliënten krijgen via TivoliVredenburg de kans een aantal middagen muziek te maken, en zo weer vorm te geven aan hun liefde en talent voor muziek.

Muziek voor iedereen
In 2019 werd het project al op kleine schaal uitgevoerd - met succes. TivoliVredenburg is een podium voor iedereen. Ons 'Connect'-programma, waar Muziekmakers een onderdeel van is, verbindt TivoliVredenburg met de stad, de regio en nieuwe publieksgroepen. Dat doen wij samen met tientallen partners op het gebied van onderwijs, cultuur en welzijn. Zo laten we zo veel mogelijk mensen profiteren van de kracht van muziek. Ook Lister onderschrijft dat muziek een belangrijke rol kan spelen in het herstelproces van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Muziekmakers 2020
De komende anderhalf jaar worden muziekworkshops gegeven aan tenminste vier groepen, en in totaal zeker honderd deelnemers. De eerste groep gaat eind oktober (coronaproof) van start. Hanno Tomassen, programmeur bij TivoliVredenburg: 'Onze missie ‘een leven lang muziek voor iedereen’ vatten wij letterlijk op. Muziek is in staat om levens te veranderen en mensen (opnieuw) aan hun omgeving te verbinden. We zijn blij daar een duurzame bijdrage aan te kunnen leveren samen met Lister.'

Over Lister
Lister biedt ondersteuning en als het nodig is ook huisvesting aan mensen van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychische kwetsbaarheid. Gespecialiseerde medewerkers geven de begeleiding samen met hem of haar en het netwerk vorm. Hoe intensief deze begeleiding is, is afhankelijk van wat nodig is. In onze aanpak gebruiken ze de kennis en kracht van opgeleide ervaringsdeskundigen. Lister begeleidt ruim 1600 cliënten met een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblemen in Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vijfheerenlanden en Lopik.

Muziekmakers wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie.