Cashflow-analyses in een onzekere wereld

Ingrid Breekelmans is teamleider control en informatiemanagement. Haar afdeling was verantwoordelijk voor de aanvraag en verwerking van de steunmaatregelen. ‘Eerst was het: krijgen we steun? En daarna: blijft er steun komen?’

Voor Ingrid Breekelmans was het – weer – een spannend jaar. Zij hoort tot de mensen in de organisatie die dubbel en dwars aan de bak moesten. ‘Het eerste coronajaar hebben we lang in onzekerheid gezeten: komt er wel steun? In 2021 waren we vooral bezig ons steeds weer aan te passen aan de veranderende omstandigheden.’

We werden een soort subsidieloket. We leefden van deadline naar deadline.

Breekelmans is manager control en informatiemanagement. Zij geeft leiding aan het team dat de aanvraag en verwerking van de steunmaatregelen – zoals NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) ­– in goede banen moest leiden. ‘Voor ons en de financiële afdeling betekende het veel extra werk. We werden een soort subsidieloket, we leefden van deadline naar deadline. Er komt veel bij kijken, je moet je subsidieaanvragen kunnen onderbouwen met verantwoordingen, analyses en accountantsverklaringen. Ik denk dat we daarmee nog tot in 2023 bezig zijn.’

Geruststelling
Extra werklast dus en ook nog eens werk dat aan het voortbestaan van de organisatie raakt. ‘Het was echt een geruststelling, toen in 2020 de steunpakketten kwamen. Maar je wist niet of je daarop kon blijven rekenen.’ Ze is gewend met schattingen te werken, althans op een heel andere schaal. ‘Grofweg weet je wel hoeveel producties TivoliVredenburg draait en hoeveel bezoekers daarop afkomen. Nu was alles onzeker. In het begin werkten we met wel vier scenario’s: wat als corona aanhoudt, wat als de economie niet aantrekt, wat als corona verdwijnt of geleidelijk afneemt? Dat brachten we allemaal in kaart. Althans dat probeerden we.’

Varianten
Vaktechnisch vond ze het ‘heel interessant’, geeft ze enigszins glunderend toe. ‘We maakten impact-analyses, scenario-analyses, cashflow-analyses… En dan al die varianten waarmee je te maken had: open of dicht en alles ertussenin; alleen de horeca dicht, zonder of met een beetje publiek.’ Waar ze normaal gesproken afwijkingen in de begroting op het pietluttige af moet zien te verklaren, ging het nu over marges van een paar ton tot een miljoen. ‘Niet vreemd natuurlijk als je miljoenen omzet mist.’

De inspanningen reikten bovendien verder dan interne belangen en besognes. ‘Brancheverenigingen en subsidieverstrekkers klopten bij ons aan voor prognoses en scenario’s. Die input werd gebruikt voor de onderbouwing van steunaanvragen en discussies met de overheid. Ik vond het fijn dat mijn afdeling daaraan heeft kunnen bijdragen.’