vrijdag 14 september 2018

Nacht van de Dictatuur 2018

Met o.a. techblogger Jamie Bartlett (UK)

geweest
19:45
zaal open
20:15
aanvang

Tijden zijn onder voorbehoud.

vrijdag 14 september 2018

Nacht van de Dictatuur 2018

Met o.a. techblogger Jamie Bartlett (UK)

geweest

Let op: in tegenstelling tot eerdere berichten begint het programma vanavond om 20.15 uur. De deuren zijn open vanaf 19.45 uur.

Dictaturen lijken in het vrije westen ver weg. We zijn vrij om te doen wat we willen, delen onze levens online en zijn meer op de hoogte van globale ontwikkelingen dan ooit tevoren. Maar hoe vrij zijn wij werkelijk? Op internet houden slimme algoritmes ons gevangen en belemmeren zij de vrije uitwisseling van informatie. Moderne leiders hebben dankzij geavanceerde technologieën nieuwe machtsmiddelen in handen om hun burgers te controleren. Wat betekent dit voor democratische processen? Tijdens de Nacht van de Dictatuur nemen we het begrip dictatuur - in al haar verschijningsvormen - onder de loep.

Programma

Jamie Bartlett - How the internet is killing democracy (and how we save it)
Jamie Bartlett is directeur bij The Center For Analysis of Social Media en tech-blogger voor o.a The Spectator en The Telegraph. In april 2018 verscheen zijn meest recente boek The People vs Tech, waarin hij beschrijft hoe ons fragiele politieke systeem wordt bedreigd door de digitale revolutie.

Door onze ongevraagde omarming van de technologie stort de democratie langzaam ineen. In zijn lezing beantwoordt Bartlett cruciale vragen over de digitale dictatuur: verliezen we onze vrije wil als burger door allesbepalende algoritmen? Wat betekent de technologische revolutie voor onze democratie en voor ons overheidssysteem? En wat kunnen we hiertegen doen?

Marlies Glasius - Autoritaire praktijken anno 2018
Prof. Marlies Glasius (Universiteit van Amsterdam) doet onderzoek naar autoritaire praktijken - in moderne dictaturen én landen met democratisch gekozen regeringen. Is het anno 2018 lastiger controle uit te oefenen over burgers dan twintig jaar geleden? Wereldwijd hebben mensen immers steeds meer toegang tot informatie via het internet en social media. Of maken nieuwe technologieën, zoals slimme surveillanceswoftware en de grootschalige opslag van data, het regeringen juist eenvoudiger hun macht in stand houden?

Siri Beerends - Medialab SETUP

In 2018 onderzoekt SETUP met het programma Civil Weapons of Math Retaliation de maatschappelijke impact van automatische beslissingen door algoritmen én hoe we de macht van deze moraliserende algoritmen eerlijker kunnen verdelen. Cultuursocioloog Siri Beerends zal deze avond twee kunstprojecten uitlichten die in het kader van dit jaarprogramma zijn ontwikkeld: Flagged en RANG.

De presentatie van de Nacht van de Dictatuur is in handen van Sophie Derkzen. De eerste 75 kaartverkopers ontvangen Jamie Bartlett's boek The People vs Tech gratis.

Over de Nacht van de Dictatuur
De Nacht van de Dictatuur is het jaarlijkse evenement waarbij onderdrukking en dictaturen centraal staan. Het evenement is bedacht door ProDemos (Den Haag) als tegenhanger van de Dag van de Democratie, die door de VN is uitgeroepen op 15 september en werd voor het eerst georganiseerd door in 2010.