Zaal open
Aanvang
Ongeplaceerd
Regulier
€ 30,-
CJP
€ 25,-
Inclusief servicekosten en garderobe.
Uitvoerenden

Daan Vandewalle piano
Ralph van Raat piano

Programma

werk van Louis Andriesssen en Frederic Rzewski

Locatie
Hertz

Daan Vandewalle & Ralph van Raat

Frederic Rzewski & Louis Andriessen memorial

incl. servicekosten & garderobe

Frederick Rzewski overleed op 26 juni 2021. Nog geen week later verstomde ook de stem van Louis Andriessen, op 1 juli. Alsof de bijna even oude componisten daarmee tot op het laatst hun vele overeenkomsten wilden onderstrepen. De gelijkenissen zijn frappant: politiek en maatschappelijk engagement dat zijn weg vond in soms ronkende of hemelbestormende composities. De invloed van literatuur, geschiedenis, poëzie en de emancipatie van minderheden, in het bijzonder de arbeidersklasse; de invloeden van minimal music en elektronische muziek. De componisten kenden elkaar en bezochten Muziekcentrum Vredenburg en TivoliVredenburg meerdere malen, niet zelden om de wereldpremière van een nieuw stuk bij te wonen. Nog meer overeenkomsten: Ralph van Raat en Daan Vandewalle hadden beide componisten regelmatig op de lessenaar, of speelden hun muziek uit het hoofd. Legendarisch was een ‘optreden’ van Frederick Rzweski in de Grote Zaal, die bij de Nederlandse première van Songs of Insurrection in 2016 op het podium door Huib Ramaer werd geïnterviewd. Een enigmatische figuur die de vraag opriep of het nou beter is om componisten wél of juist níet over hun muziek te bevragen. De pianist die het werk in Nederland ten doop hield: Daan Vandewalle. Toch is er ook een verschil tussen beide componisten: waar Louis Andriessen alle uithoeken van de atonaliteit onderzocht, bleef Rzweski trouw aan vaste toonreeksen. Een mooi contrast bij dit dubbelportret van twee van de meest bijzondere componisten van de tweede helft van de twintigste eeuw. Ze zouden het geweldig hebben gevonden als ze wisten dat dit eerbetoon in handen wordt gegeven van twee van hun grootste pleitbezorgers: Daan Vandewalle en Ralph van Raat.