Vacature Toezichthouder

Voorzitter Auditcommissie

Met ingang van half juli 2022 ontstaat de vacature van voorzitter van de Auditcommissie (tevens vicevoorzitter van de Raad van Toezicht).

De Raad van Toezicht van TivoliVredenburg heeft een toetsende en adviserende rol. Zij ziet toe op het goed functioneren van onze driehoofdige directie, fungeert als klankbord en denkt mee over het te voeren beleid. Onze Raad van Toezicht heeft een gemengde samenstelling van zeven personen en vergadert in een open en collegiale sfeer. De huidige samenstelling vind je hier.

Wij zoeken

Wij zoeken voor deze functie iemand met een sterke financiële achtergrond en expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en wet- en regelgeving (jaarrekening, fiscaliteit, ANBI vereisten). Als voorzitter van de Auditcommissie is deze toezichthouder in staat om alle financiële en beleidsmatige stukken te beoordelen op juistheid en kwaliteit en de Raad van Toezicht hierover te informeren en adviseren. Tevens fungeert de voorzitter van de Auditcommissie als aanspreekpunt voor de externe accountant.

Profiel

Leden van de Raad van Toezicht beschikken in het algemeen over:

  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en bij voorkeur ervaring als toezichthouder of bestuurder;
  • Een onafhankelijke en oorspronkelijke inbreng die zowel getuigt van lef als van realiteitszin;
  • Het vermogen om strategisch te sparren met en een spiegel voor te houden aan directie en mede-toezichthouders;
  • Affiniteit met kunst en cultuur;
  • Goede communicatieve vaardigheden.

Het volledige profiel van de Raad van Toezicht vind je hier.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken we naar een goede balans in deskundigheid, achtergrond en netwerk van de leden. Ook streven we naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende gemeenschappen, leeftijdsgroepen en gender. De Raad van Toezicht onderschrijft hierin de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Praktisch

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar. De Auditcommissie voert voorafgaand aan elke vergadering een eigen, voorbereidend overleg. Leden van de Raad van Toezicht zijn verder regelmatig aanwezig bij speciale gelegenheden zoals bijzondere concerten en festivals. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog een periode van vier jaar.

Over TivoliVredenburg

In TivoliVredenburg komen alle muziekgenres bij elkaar. Met meer dan 1,2 miljoen bezoekers in 2019 zijn we het grootste podium van Nederland, midden in Utrecht. Naast de vele concerten zijn we ook een huis voor kennis & debat, literatuur en andere vormen van kunst. Daarnaast verzorgen we congressen en andere zakelijke evenementen. Met zes zalen, pleinen, een open podium, een café en restaurant en talloze festivals is er altijd wat te beleven.

Vanuit de missie “een leven lang muziek voor iedereen” bedienen wij een publiek in alle leeftijden uit alle lagen van de samenleving. We geloven in de kracht van diversiteit & inclusiviteit om tot nog mooiere resultaten te komen. Open voor iedereen, met programma’s die ontroeren, prikkelen en uitdagen. Dat is waar muziek en cultuur voor staan en waar onze medewerkers zich met hart en ziel voor inzetten.

Belangstelling?

Het is helaas niet meer mogelijk om te reageren, omdat de deadline inmiddels is verstreken.