Projectleider Creatief Vermogen Utrecht

Creatief Vermogen Utrecht
zoekt een
projectleider (16 uur/week)

Creatief Vermogen Utrecht is een project in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit project is gestart in 2013 en wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, (FCP) en de Gemeente Utrecht. TivoliVredenburg is penvoerder voor de organisatie, coördinatie en administratie.

Creatief Vermogen Utrecht (CVU) is een lerend netwerk van 34 scholen en 11 culturele instellingen. Samen richten ze zich op het ontplooien en verankeren van kunsteducatie in het onderwijs. Vanuit creatief partnerschappen (meerjarige samenwerkingen) die zij met elkaar aangaan, wordt kennis ontwikkeld en gedeeld. De samenwerking kenmerkt zich door de gelijkwaardigheid van een co-creatieve gemeenschap. Zo bevorderen wij kwalitatieve kunsteducatie in Utrecht. De penvoerder van CVU is TivoliVredenburg en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht is kennispartner.

De projectleider coördineert het gehele project op hoofdlijnen en bewaakt de financiën. De projectleider treedt zo nodig bij partnerschappen op als procesbegeleider.

Voor de komende periode Cultuureducatie met Kwaliteit (2021-2024) ontwikkelt het netwerk een inhoudelijke visie op de volgende vier jaar Creatief Vermogen Utrecht. De projectleider maakt op basis van deze visie een projectplan en -begroting, afgestemd op de richtlijnen van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, in nauw overleg met betrokkenen. Een meerjarige subsidie aanvraag moet binnenkort worden ingediend bij Fonds Cultuurparticipatie.
De projectleider draagt zorg voor het tijdig beschikbaar stellen van informatie voor de periodieke inhoudelijke en financiële verslaglegging.
De projectleider neemt namens CVU deel aan landelijke bijeenkomsten in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
De projectleider draagt zorg voor het organiseren van (kennisdelings-)bijeenkomsten en conferenties van CVU zelf.
De projectleider is verantwoordelijk voor de communicatie namens het netwerk.
De projectleider wordt ondersteund door een producent (ca. 12 uur per week) en een marketeer (ca. 4 uur per week). De projectleider stuurt deze collega’s aan. De financiële administratie wordt binnen TivoliVredenburg gevoerd met input van de projectleider.

Van de projectleider verwachten wij het volgende (functie-eisen):

  • Hbo- of wo-denk- en -werkniveau
  • ervaring met zelfstandig projectleiderschap van complexe en strategische projecten in de culturele sector
  • ervaring met complexe financiën
  • ruime ervaring in het schrijven van subsidieaanvragen
  • affiniteit met basisonderwijs
  • in staat om een netwerkorganisatie zorgvuldig te faciliteren

Deze functie van projectleider CVU is in principe op freelance basis of een tijdelijk contract. Je factureert aan TivoliVredenburg. De honorering is marktconform.

Meer informatie over Creatief Vermogen Utrecht: www.creatiefvermogenutrecht.nl

Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Hanno Tomassen ([email protected]).

Solliciteren kan tot en met 30 april door je cv en motivatie te sturen naar [email protected]

Deze vacature werd eerder gepubliceerd. Wij roepen hen die eerder reageerden op om dat niet nogmaals te doen.