Over de organisatie

Een leven lang muziek voor iedereen

Dat is de missie waar TivoliVredenburg voor staat. Ons bestaansrecht ligt in de muziek, ook al zijn we inmiddels zoveel meer. Diepgeworteld in onze recente geschiedenis en de lange historie van poppodium Tivoli en Muziekcentrum Vredenburg ligt onze liefde voor muziek en onze drang om deze live te laten zien en horen.


Stichting TivoliVredenburg

KvK-nummer: 30247325
RSIN: 819969898
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting TivoliVredenburg
Statutaire zetel: Utrecht
IBAN: NL66RABO0146686632

Bezoekadres: Vredenburgkade 11
Postadres: Vlaamse Toren 7
E-mailadres: [email protected]

Directie

Jeroen Bartelse
algemeen directeur (directeur bestuurder)

Margriet van Kraats
directeur programma

Suzanne van Dommelen
zakelijk directeur


Raad van Toezicht

De heer M.R. Schurink (voorzitter)
benoeming: 1-1-2022
herbenoembaar: 1-1-2026

De heer H. Koçak
benoeming: 1-7-2019
herbenoembaar: 1-7-2023

Mevrouw M.H. Carrilho
benoeming: 1-9-2019
herbenoembaar: 1-9-2023

Mevrouw J.C. Paumen
benoeming: 1-7-2018
aftreden: 1-7-2026

Mevrouw M. Wierenga
benoeming: 12-1-2022
herbenoembaar: 12-1-2026

Mevrouw S.V. van Bijsterveldt
benoeming: 14-7-2022
herbenoembaar: 14-7-2026

Beloningsbeleid

Het bestuur en het personeel wordt beloond conform de richtlijnen van de cao Nederlandse Poppodia en festivals. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

 

ANBI

De Stichting TivoliVredenburg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status maakt het voor de donateurs mogelijk hun gift fiscaal aftrekbaar te laten zijn.

Download het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.