Duurzaamheid

De missie van TivoliVredenburg luidt: een leven lang muziek voor iedereen. Daarin zit duurzaamheid verankerd: we maken ons hard voor een toekomstbestendige, en dus duurzame bedrijfsvoering.

'DUURZAAMHEID'
Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.
– World Commission on Environment and Development

Die behoeften kan je bijvoorbeeld indelen in drie categorieën:
• People (duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen)
• Profit /prosperity (het toekomstbestendig maken van goederen en diensten)
• Planet (de impact van de organisatie op het (leef)mileu)

TivoliVredenburg en the Planet

Hoe we omgaan met ons personeel en financiën vind je in onze jaarverslagen en plannen. In het jaarplan 2020 en meerjarenplan 2021-2024 van TivoliVredenburg is duurzaamheid op het gebied van milieu een prominente doelstelling. In onze Stuurgroep Duurzaamheid zijn verschillende afdelingen vertegenwoordigd. Hieronder lichten we onze inspanningen beknopt toe. Liever de lange versie? Lees ons rapport Duurzaamheid TivoliVredenburg 2020.

ENERGIE EN WATER
Onze energieleverancier Vattenval voorziet TivoliVredenburg van groene stroom. Om ons energieverbruik te verlagen hebben we al stappen gezet op het gebied van duurzame (LED)verlichting in onze publieksgebieden (90%) en onze podia (70%). De glazen gevel van ons kantoorgebouw is inmiddels voorzien van warmtewerende folie. We verwarmen onze ruimtes middels stadsverwarming, het warmte-/kou-opslag: de overcapaciteit aan warmte in de zomer wordt opgeslagen en gebruikt in de winter en vice versa. In onze keukens wordt elektrisch gekookt. Ongeveer 90% van de urinoirs in het pand zijn ‘waterloos’. Hiermee wordt zo’n 1.000.000 liter schoon drinkwater bespaard. Alle (koud)waterkranen in publieke -en kantoortoiletten zijn voorzien van waterbesparende knoppen.

AFVAL
We proberen afval niet alleen zo goed mogelijk te verwerken, maar ook te voorkomen. We werken toe naar een circulaire economie. We scheiden nu bijvoorbeeld onder meer papier, glas, sloopafval, organisch afval, frituurvet, metalen, plastic, koffiebekers en koffiedrab. Op de kantoren en backstage gebruiken we geen (zachte) plastic bekers – het gebruik van soft plastic bekers tijdens concerten, vaak op verzoek van management bands/artiesten, zal zoveel mogelijk worden vermeden. Plastic rietjes kom je in TivoliVredenburg niet meer tegen. Ook zijn we lid van de Made Blue Foundation, waarmee we bijdragen aan schoondrinkwaterprojecten in arme en/of oorlogsgebieden, en gebruiken we uitsluitend composteerbaar wegwerpservies bij bijvoorbeeld festivals. Op onze kantoren en backstage wordt het afval al gescheiden. We werken er hard aan dit ook in het publieksgebied te faciliteren.

DUURZAAM INKOPEN
Kleding voor personeel en merchandise wordt aangeschaft op basis van duurzaam katoen en duurzame druktechnieken. De wijnen die bij de barren in TivoliVredenburg worden geserveerd zijn biologisch, de koffie en thee biologisch en fairtrade.

 

PARTNERSHIPS EN PLANNEN
Om TivoliVredenburg te verduurzamen werken we nauw samen met onze partners.
Samen met onze partners AB Inbev (brouwerij) en Vrumona (leverancier van onder andere frisdrank) werken we aan een circulair afvalverwerkingssysteem voor PET-flesjes.
In 2019 is TivoliVredenburg lid geworden van de GBCU (Green Business Club Utrecht): een samenwerking van bedrijven rondom het stationsgebied met als doel verduurzaming van de binnenstad middels gezamenlijk gedragen initiatieven tussen bedrijfsleven en overheid.

VERANTWOORDING
We zijn lid van Greenstages, een convenant tussen meer dan dertig podia en theaters in Nederland. Deze organisatie heeft medio 2019 een nulmeting uitgevoerd, waarbij wij als TivoliVredenburg bij de top drie best presterende organisaties horen op het gebied van duurzaamheid. Met behulp van deze nulmeting houden we een scherp oog op onze voortgang.