MENU
HOME

Onze onderneming

Stichting TivoliVredenburg heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting TivoliVredenburg

KvK-nummer: 30247325
RSIN: 819969898
Rechtsvorm: Stichting 
Statutaire naam: Stichting TivoliVredenburg
Statutaire zetel: Utrecht 
IBAN: NL66RABO0146686632

Contactpersoon: Frans Vreeke (directeur/bestuurder), 030-7606777
Postadres: Postbus 19232, 3501 DE Utrecht 
Bezoekadres: Vlaamse Toren 7 
Website: www.tivolivredenburg.nl
E-mailadres: info@tivolivredenburg.nl

Bestuur

De heer F.P.M. Vreeke (directeur/bestuurder)

Raad van Toezicht

De heer L. van der Meulen (voorzitter)
Mevrouw J.J. van der Wijk
De heer J.M. Deveer
De heer C.C.M. Vendrik
De heer C.J.A.M. Romme
De heer S.J.A. van der Meer

Onze doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting TivoliVredenburg is het ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek verzorgen van een gevarieerd, verrassend, vernieuwend en verrijkend aanbod van levende muziek en het op die grondslag exploiteren en in stand houden van het gebouw TivoliVredenburg.

Deze doelstelling wordt nagestreefd door het ontwikkelen en promoten van levende muziek in al haar facetten. TivoliVredenburg is een concept dat het beste van de klassieke muziek, pop, dance en jazz en in één gebouw verenigt. Daarmee wil TivoliVredenburg een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid en de woonaantrekkelijkheid van de stad Utrecht.

Beloningsbeleid

Het bestuur en het personeel wordt beloond conform de richtlijnen van de cao Nederlandse Poppodia en festivals. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Verslagen

- Bekijk het meerjarenplan 2017-2020
- Bekijk het jaarverslag 2015het financieel overzicht 2015 en de jaarrekening 2015 online.
- Bekijk het jaarverslag 2014 of de jaarrekening 2014.
- De jaarrekening 2013 is hier online te lezen.

 

Naar agenda

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.