wo 10 jun 2020

Commissie geeft positief advies over subsidie TivoliVredenburg

Op verzoek van de gemeenteraad heeft een adviescommissie onder leiding van Carolien Gehrels zich gebogen over ons meerjarenplan 2021-2024. Het oordeel van de commissie is lovend: 'TivoliVredenburg is een plek waar inmiddels meer dan 1 miljoen mensen jaarlijks van de meest uiteenlopende muziek kunnen genieten’, aldus Gehrels. De organisatie presteert met 70% eigen publieksinkomsten goed. Het is een plek waar Utrecht terecht trots op is'. 

Het advies van de commissie Gehrels wordt vandaag, tezamen met het adviesrapport over de verdeling van cultuursubsidie in Utrecht, aangeboden aan wethouder Anke Klein (cultuur). Via deze adviesprocedure bepaalt de gemeente hoe de subsidies komende vier jaar worden verdeeld. Wethouder Anke Klein: ‘Deze adviezen helpen ons de juiste beslissingen te nemen voor Utrecht. Kunst kleurt de stad en biedt ons hoop en perspectief. En dat is juist nu wat we hard nodig hebben.’

In deze video geeft voorzitter Carolien Gehrels een toelichting op het advies over TivoliVredenburg:

 

Jeroen Bartelse, algemeen directeur TivoliVredenburg, reageert: 'We zijn blij met het lovende advies van de commissie. Dat is een groot compliment aan de mensen die de afgelopen jaren bij en met TivoliVredenburg hebben gewerkt en aan allen die tijd, energie en liefde hebben gestopt in ontwikkeling van dit bijzondere podium. We hebben de afgelopen jaren veel ambities en beloften kunnen waarmaken zijn er trots op dat de commissie dat ziet. Het enthousiasme over en vertrouwen in onze plannen voor de toekomst waarderen we zeer - we hopen dan ook dat de gemeente het advies zal overnemen.'

De volgende stap is dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over de cultuursubsidies en over het rapport over TivoliVredenburg. Na goedkeuring van de Programmabegroting 2021 in november 2020 door de gemeenteraad weten de culturele instellingen definitief hoeveel geld zij van de gemeente kunnen verwachten.

Adviesrapport commissie Gehrels: 'TivoliVredenburg voor iedereen'
• De overige adviesrapporten zijn te vinden op www.utrecht.nl/cultuurnota2021-2024

Bekijk ook
Meerjarenplan TivoliVredenburg 2021-2024: 'Meer dan muziek'
TivoliVredenburg en de Fair Practice Code
Overzicht samenwerkingspartners TivoliVredenburg