Koren

We prijzen ons gelukkig dat we drie koren uit de buitencategorie mogen verwelkomen: VOCES8, Tenebrae en The Tallis Scholars, stuk voor stuk bedreven in het veroveren van hearts ands minds. Ook kun je weer genieten van de top uit eigen land: Nederlands Kamerkoor en Nationale Koren.

Programma