menu zoeken
Naar agenda

Onze geschiedenis

Tivoli en Vredenburg hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in het organiseren van concerten, festivals en evenementen. Vanaf eind jaren '70 tot 2013 hebben wij meer dan 40.000 concerten en andere evenementen georganiseerd. Op bestuurlijk niveau bleek de fusie afgelopen jaren soms een enorme uitdaging. Voor ons als personeel van TivoliVredenburg voelt het als niet meer dan logisch dat we nu - als een nieuwe organisatie in een nieuw, prachtig gebouw - samen één zijn. 'De cirkel is weer rond', zeggen we hier bij TivoliVredenburg.

In 1860 begon de Utrechtse ondernemer A.J. Abspoel Tivoli, waarna hij in 1870 de nieuwe eigenaar werd. Tot Abspoel deed Tivoli binnen het Utrechtse uitgaanscircuit er niet veel toe en was het een park met een houten koffiehuis waar concerten werden gegeven. Onder Abspoel verrees een nieuw concertgebouw naar ontwerp van de architect Kamperdijk waar meer dan 2700 bezoekers in konden. Na zijn dood in 1875 namen zijn vrouw en drie zonen het over. Door middel van abonnementen werd gepoogd een vast publiek op te bouwen dat gratis het park in mocht en veelal de concerten met korting kon bezoeken. Binnen het Utrechtse vermaakcircuit was in die periode Tivoli goedkoper dan de schouwburg maar duurder dan de andere koffiehuizen. De activiteiten in Tivoli kwamen gaandeweg meer en meer op de vrije zondag te liggen. De familie Abspoel introduceerde de volksconcerten maar grote bezoekersaantallen zouden die niet trekken en lagere standen kwamen er nauwelijks. In 1878 besloot de familie Tivoli af te stoten en bleken er forse financiële tekorten te zijn. Een plan van een aantal burgers om door middel van aandeelhouders het aan te kopen van de familie om er een bloemen- en dierentuin van te maken, haalde het in eerste instantie niet. Een eruit voortgekomen comité wist het uiteindelijk in 1880 aan te kopen, waarna het in vernieuwde vorm dat jaar weer openging. De N.V. Tivoli zou vanaf die tijd Tivoli onder haar hoede hebben. In de beginjaren liep Tivoli goed maar gaandeweg werden het park en concerten steeds minder bezocht. Wegens aanhoudende tekorten verdween in 1929 grotendeels het 16.000m² tellende park. Een kleine en grote concertzaal met een strook tuin bleven nog bestaan, de verkochte grond werd bestemd voor huizenbouw. Abspoels concertgebouw Tivoli dat aan de Kruisstraat lag, werd in 1955 gesloopt. Het werd bespeeld door het Utrechtsch Stedelijk Orkest, later Utrechts Symfonie Orkest (USO).

In het concertgebouw Tivoli aan de Kruisstraat (naast de toenmalige Rijks-HBS) vonden tussen 1871 en 1955 talloze concerten, voorstellingen, feesten, grote diners, tentoonstellingen, vergaderingen, examens enz. plaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Tivoli niet altijd een aangename rol: het gebouw werd verschillende keren door de Duitsers gevorderd, onder meer om er Nederlandse gevangenen onder te brengen die op transport naar Duitsland zouden worden gezet. Het houten noodgebouw in het plantsoen Lepelenburg was van 1955-1979 in gebruik. Ook hier kwamen veel bezoekers voor allerlei evenementen.

Het Muziekcentrum Vredenburg is vernoemd naar de 16e-eeuwse dwangburcht Vredenburg die hier stond. Het complex, een spraakmakend ontwerp van Herman Hertzberger, werd geopend op 26 januari 1979. Het is niet het eerste gebouw waar muziek klonk op het Vredenburg plein: tussen 1796 en 1941 stonden hier al schouwburgen.

In 1979 kraakte het Komitee Tivoli Tijdelijk het oude houten concertgebouw Tivoli aan het Lepelenburg. Het gebouw zou worden gesloopt en de activiteiten zouden opgaan in Muziekcentrum Vredenburg, maar de toenmalige punkbeweging voelde zich daar niet thuis en hoopte dat het houten gebouw een tijdelijk onderkomen voor alternatieve popmuziek zou worden in afwachting van een definitief onderkomen. Het gebouw brandde datzelfde jaar nog af. Hierna heeft het Komitee Tivoli Tijdelijk in 1981 het NV-huis, een voormalig vakbondsgebouw aan de Oudegracht gekraakt. De kraak leidde tot rellen met de Mobiele Eenheid, maar die trok zich later terug waardoor er toch regelmatig concerten gegeven konden worden. Later besloot de gemeente de concertzaal te verbouwen en subsidiëren. De programmering wijzigde toen van plaatselijke en landelijke punkbandjes naar bekendere nationale en internationale popartiesten. Tivoli Tijdelijk werd Tivoli en heeft zich onder die naam ontwikkeld tot het poppodium zoals we dat hebben gekend.

Cookie

Wij maken gebruik van cookies om je website- bezoek 'slimmer' te maken en omwille van statistieken.

Klik op onderstaande button om hiermee akkoord te gaan.

Akkoord