Over de organisatie: Stichting TivoliVredenburg

Stichting TivoliVredenburg heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting TivoliVredenburg

KvK-nummer: 30247325
RSIN: 819969898
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting TivoliVredenburg
Statutaire zetel: Utrecht
IBAN: NL66RABO0146686632

Bezoekadres: Vredenburgkade 11
Postadres: Vlaamse Toren 7
Website: www.tivolivredenburg.nl
E-mailadres: [email protected]

Directie

De heer J. Bartelse (directeur/bestuurder)
Mevrouw S. van Dommelen (zakelijk directeur)
Mevrouw M. van Kraats (directeur programma)

Raad van Toezicht

De heer L. van der Meulen (voorzitter)
De heer J.M. Deveer
De heer C.J.A.M. Romme
De heer S.J.A. van der Meer
De heer H. Koçak
Mevrouw M.H. Carrilho
Mevrouw J.C. Paumen

Onze doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting TivoliVredenburg is het ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek verzorgen van een gevarieerd, verrassend, vernieuwend en verrijkend aanbod van levende muziek en het op die grondslag exploiteren en in stand houden van het gebouw TivoliVredenburg.

Deze doelstelling wordt nagestreefd door het ontwikkelen en promoten van levende muziek in al haar facetten. TivoliVredenburg is een concept dat het beste van de klassieke muziek, pop, dance en jazz en in één gebouw verenigt. Daarmee wil TivoliVredenburg een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid en de woonaantrekkelijkheid van de stad Utrecht.

Beloningsbeleid

Het bestuur en het personeel wordt beloond conform de richtlijnen van de cao Nederlandse Poppodia en festivals. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Verslagen

- 2020: bekijk ons Jaarplan en ons Meerjarenplan 2021-2024: Meer Dan Muziek.
- 2019: bekijk ons Jaarverslag, ons Financieel Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag van Burgundy Street B.V.
- 2018: bekijk ons Jaarverslag, ons Financieel Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag van Burgundy Street B.V.
- 2017: bekijk ons Jaarverslag, ons Financieel Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag van Burgundy Street B.V.
- 2016: bekijk ons Jaarverslag en ons Financieel Jaarverslag.
- 2015: bekijk ons Jaarverslag en ons Financieel Overzicht.
- 2014: bekijk ons Jaarverslag en onze Jaarrekening.
- 2013: bekijk onze Jaarrekening.

Partners

Fondsen & Stichtingen