Over de organisatie

De statutaire doelstelling van Stichting TivoliVredenburg is het ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek verzorgen van een gevarieerd, verrassend, vernieuwend en verrijkend aanbod van levende muziek en het op die grondslag exploiteren en in stand houden van het gebouw TivoliVredenburg.

Deze doelstelling wordt nagestreefd door het ontwikkelen en promoten van levende muziek in al haar facetten. TivoliVredenburg is een concept dat het beste van de klassieke muziek, pop, dance en jazz en in één gebouw verenigt. Daarmee wil TivoliVredenburg een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid en de woonaantrekkelijkheid van de stad Utrecht.


Stichting TivoliVredenburg

KvK-nummer: 30247325
RSIN: 819969898
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting TivoliVredenburg
Statutaire zetel: Utrecht
IBAN: NL66RABO0146686632

Bezoekadres: Vredenburgkade 11
Postadres: Vlaamse Toren 7
Website: www.tivolivredenburg.nl
E-mailadres: [email protected]

Directie

De heer J. Bartelse
algemeen directeur (directeur bestuurder)

Mevrouw M. van Kraats
directeur programma

Mevrouw S. van Dommelen
zakelijk directeur


Raad van Toezicht

De heer M.R. Schurink (voorzitter)
benoeming: 1-1-2022
herbenoembaar: 1-1-2026

De heer S.J.A. van der Meer
benoeming: 16-12-2015
aftreden: 16-12-2023

De heer H. Koçak
benoeming: 1-7-2019
herbenoembaar: 1-7-2023

Mevrouw M.H. Carrilho
benoeming: 1-9-2019
herbenoembaar: 1-9-2023

Mevrouw J.C. Paumen
benoeming: 1-7-2018
aftreden: 1-7-2026

Mevrouw M. Wierenga
benoeming: 12-1-2022
herbenoembaar: 12-1-2026

Mevrouw S.V. van Bijsterveldt
benoeming: 14-7-2022
herbenoembaar: 14-7-2026

Beloningsbeleid

Het bestuur en het personeel wordt beloond conform de richtlijnen van de cao Nederlandse Poppodia en festivals. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

 

ANBI

Stichting TivoliVredenburg heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Download het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.


‘Open, aan en zichtbaar’

Terugblik 2021

Ondanks lockdowns en wisselende beperkingen slaagde TivoliVredenburg erin contact te houden met het publiek en artiesten van werk te voorzien. Dit publieksjaarverslag geeft een kijkje achter de schermen: in vogelvlucht door een bewogen jaar.

Lees verder

Duurzaamheid

De missie van TivoliVredenburg luidt: een leven lang muziek voor iedereen. Daarin zit duurzaamheid verankerd: we maken ons hard voor een toekomstbestendige, en dus duurzame bedrijfsvoering.

Lees verder


TivoliVredenburg dankt: