Over de organisatie: Stichting TivoliVredenburg

De statutaire doelstelling van Stichting TivoliVredenburg is het ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek verzorgen van een gevarieerd, verrassend, vernieuwend en verrijkend aanbod van levende muziek en het op die grondslag exploiteren en in stand houden van het gebouw TivoliVredenburg.

Deze doelstelling wordt nagestreefd door het ontwikkelen en promoten van levende muziek in al haar facetten. TivoliVredenburg is een concept dat het beste van de klassieke muziek, pop, dance en jazz en in één gebouw verenigt. Daarmee wil TivoliVredenburg een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid en de woonaantrekkelijkheid van de stad Utrecht.

Stichting TivoliVredenburg

KvK-nummer: 30247325
RSIN: 819969898
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting TivoliVredenburg
Statutaire zetel: Utrecht
IBAN: NL66RABO0146686632

Bezoekadres: Vredenburgkade 11
Postadres: Vlaamse Toren 7
Website: www.tivolivredenburg.nl
E-mailadres: [email protected]

Directie

Mevrouw M. van Kraats
directeur programma

De heer J. Bartelse
directeur/bestuurder

Mevrouw S. van Dommelen
zakelijk directeur

RAAD VAN TOEZICHT

 
De heer M.R. Schurink (voorzitter)
benoeming: 1-1-2022
aftreden: 1-1-2026

De heer C.J.A.M. Romme
benoeming: 14-7-2014
aftreden: 14-7-2022

De heer S.J.A. van der Meer
benoeming: 16-12-2015
aftreden: 16-12-2023

De heer H. Koçak
benoeming: 1-7-2019
herbenoembaar: 1-7-2023

Mevrouw M.H. Carrilho
benoeming: 1-9-2019
herbenoembaar: 1-9-2023

Mevrouw J.C. Paumen
benoeming: 1-7-2018
herbenoembaar: 1-7-2022

Mevrouw M. Wierenga
benoeming: 12-1-2022
herbenoembaar: 12-1-2026

BELONINGSBELEID

 
Het bestuur en het personeel wordt beloond conform de richtlijnen van de cao Nederlandse Poppodia en festivals. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

ANBI

 
Stichting TivoliVredenburg heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Download het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.

TivoliVredenburg dankt