Duurzaamheid

De missie van TivoliVredenburg luidt: een leven lang muziek voor iedereen. Daarin zit duurzaamheid verankerd: we maken ons hard voor een toekomstbestendige, en dus duurzame bedrijfsvoering.

'DUURZAAMHEID'
Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.
– World Commission on Environment and Development

Die behoeften kan je bijvoorbeeld indelen in drie categorieën:
• People (duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen)
• Profit (het toekomstbestendig maken van goederen en diensten)
• Planet (de impact van de organisatie op het (leef)mileu)

TivoliVredenburg & the Planet

Hoe we omgaan met ons personeel en financiën vind je in onze jaarverslagen en plannen. In het jaarplan 2020 en meerjarenplan 2021-2024 van TivoliVredenburg is duurzaamheid op het gebied van milieu een prominente doelstelling. In onze Stuurgroep Duurzaamheid zijn verschillende afdelingen vertegenwoordigd. Hieronder lichten we onze inspanningen beknopt toe. Liever de lange versie? Lees ons rapport Duurzaamheid TivoliVredenburg 2021.

ORGANISATIE
We nemen deel aan verschillende lokale en landelijke initiatieven om te benchmarken en om onze footprint, uitdagingen en kansen in kaart te brengen. Zo hebben we in 2018 deelgenomen aan het Zero Waste Expeditie Cultuur koplopers project i.s.m. Rijkswaterstaat, om een eerste stap te zetten met recycling en preventie van afval als opmaat naar een cultuursector die klaar is voor de circulaire economie in Nederland. Ook zijn we in 2018 lid geworden van Greenstages, een samenwerkingsverband tussen een aantal poppodia en theaters in Nederland met inmiddels meer dan 35 participanten. Deze organisatie heeft medio 2019 een nulmeting uitgevoerd. We zaten in de benchmark bij de top drie best presterende (deelnemende) podia. In 2019 zijn we lid geworden van de Green Business Club Utrecht (GBCU), een samenwerking van bedrijven in en rondom het stationsgebied met als doel verduurzaming van de binnenstad door gezamenlijke initiatieven van bedrijfsleven en overheid. We zijn in 2020 deelnemer geworden aan het project The Last Green Mile, waarbij het streven is om diverse leveranciers vanaf de ring van Utrecht hun verdere leveringen middels elektrisch vervoer te doen. Hiermee wordt samengewerkt met City-Hub Utrecht, de Gemeente Utrecht en DE.

ENERGIE & WATER
Onze energieleverancier Vattenval voorziet TivoliVredenburg van verduurzaamde energie, waarvoor we de afgelopen jaren een Europese wind-certificaat hebben ontvangen. Om ons energieverbruik te verlagen hebben we al stappen gezet op het gebied van duurzame (LED)verlichting in onze publieksgebieden (90%) en onze podia (70%). De glazen gevel van ons kantoorgebouw is inmiddels voorzien van zon- en warmtewerende folie. We verwarmen onze ruimtes middels stadsverwarming en een warmte-koudeopslag installatie, waarbij de overcapaciteit aan warmte in de zomer wordt opgeslagen en wordt gebruikt in de winter en vice versa. In onze keukens wordt elektrisch gekookt. Ongeveer 90% van de urinoirs in het pand zijn ‘waterloos’. Hiermee wordt zo’n 1.000.000 liter schoon drinkwater bespaard. Alle (koud)waterkranen in publieke -en kantoortoiletten zijn voorzien van waterbesparende knoppen. In 2018 zijn we lid geworden van de Made Blue Foundation, waarmee we bijdragen aan schoondrinkwaterprojecten in arme en/of oorlogsgebieden.

AFVAL
We proberen afval niet alleen zo goed mogelijk te verwerken, maar ook te voorkomen. We werken toe naar een circulaire economie. We scheiden nu bijvoorbeeld onder meer papier en karton, glas, organisch afval, frituurvet, PMD (plastic, metalen en drankkartons), grofvuil, ijzer, klein chemisch afval, metalen flesdoppen, koffiebekers en koffiedrab. Op de kantoren en backstage gebruiken we geen plastic bekers – het gebruik van zachte plastic bekers tijdens concerten, wat soms nog op verzoek van management van artiesten gebeurt, wordt zoveel mogelijk vermeden. Plastic rietjes kom je in TivoliVredenburg niet meer tegen en bij festivals gebruiken we uitsluitend composteerbaar wegwerpservies. Op onze kantoren en backstage wordt het afval al gescheiden. We werken er hard aan dit ook in het publieksgebied te faciliteren.

INKOOP
Kleding voor personeel en merchandise wordt aangeschaft op basis van duurzaam katoen en duurzame druktechnieken. De wijnen die bij de barren in TivoliVredenburg worden geserveerd zijn biologisch, de koffie en thee biologisch en fairtrade.

 

CO2-VOETAFDRUK
Veel van de acties die op deze pagina genoemd zijn, zullen impliciet een CO2-voetafdruk reductie teweegbrengen. Om onze ambitieuze doelstelling om in 2024 het meest CO2-neutrale muziekpodium van Nederland te zijn te bereiken, worden verschillende mogelijkheden in kaart gebracht om de CO2-voetafdruk van onze activiteiten en ons gebouw verder te verminderen.

PARTNERSHIPS
Om TivoliVredenburg te verduurzamen werken we nauw samen met onze partners.
Samen met onze partners AB Inbev (brouwerij) en Vrumona (leverancier van onder andere frisdrank) hebben we een circulair afvalverwerkingssysteem voor PET-flesjes ontwikkeld. De petflessen worden gescheiden ingezameld en retour gezonden om er nieuwe, hoogwaardige PET- producten van te maken.
Met Dutchcups (leverancier van hard plastic cups) onderzoeken we hoe onze niet meer gebruikte hardcups kunnen worden verwerkt in nieuwe hardcups die wij dan weer afnemen. Op dit moment worden er in samenspraak met de overheid proeven gedaan om deze re-cycle goedgekeurd te krijgen.

VERANTWOORDING
We zijn lid van Greenstages, een convenant tussen meer dan dertig podia en theaters in Nederland. Deze organisatie heeft medio 2019 een nulmeting uitgevoerd, waarbij wij als TivoliVredenburg bij de top drie best presterende organisaties horen op het gebied van duurzaamheid. In 2021 is dit opgevolgd met een eenmeting, waarin wordt geconstateerd dat op vrijwel alle thema’s verbeteringen zichtbaar zijn. Met behulp van deze metingen houden we een scherp oog op onze voortgang.