Huisregels

1. Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee.

2. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels, heeft de directie van TivoliVredenburg te allen tijde het recht om je de toegang te ontzeggen.

3. Volg de instructies van het personeel op, voor jouw eigen veiligheid en die van anderen.

4. Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.

5. Voor jouw en onze veiligheid maakt TivoliVredenburg gebruik van beveiligingscamera's met bandopnamen. Iedereen die TivoliVredenburg bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

6. Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.

7. Wij kunnen het gebruik van de garderobe of kluisjes verplichten.

8. Het is niet toegestaan om tassen mee te nemen in de zaal.

9. Het is verboden dieren mee naar binnen te nemen.

10. De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.

11. Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben na 23:00 uur geen toegang (tenzij anders vermeld op de eventpagina).

12. Concerten in TivoliVredenburg zijn niet geschikt voor baby’s en kinderen tot 8 jaar, met uitzondering van de familievoorstellingen waarbij een leeftijdscategorie wordt aangegeven. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteren wij een minimum adviesleeftijd van 14 jaar (tenzij anders vermeld op de eventpagina).

13. Het is in TivoliVredenburg verboden om te roken en te vapen. Roken en vapen is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plekken.

14. Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.

15. Het is niet toegestaan zonder toestemming professionele foto-, video- en audio opname apparatuur mee naar binnen te nemen. Consumentencamera’s worden wel toegestaan. Onder professionele foto- en film apparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera's. Het is niet toegestaan, zonder toestemming vooraf, foto's, video's, of audio opgenomen in TivoliVredenburg door te verkopen aan derden.

16. Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is verboden.

17. Het is verboden in of om TivoliVredenburg goederen te verhandelen.

18. Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.

19. Bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken.

20. Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.

21. Betalen voor toiletgebruik is niet verplicht.

22. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.

23. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.

24. Ongewenste intimiteiten worden absoluut niet getolereerd.

25. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.

26. Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld.

27. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk bij de directie van TivoliVredenburg melden. Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt het ‘klachtrecht'.

28. TivoliVredenburg kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat TivoliVredenburg of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar/diens persoonlijkheidsrechten.