Huisregels Loose Ends

TivoliVredenburg is aangesloten bij de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals). Bij goedkeuring van de algemene voorwaarden, in het koopproces van tickets voor dit evenement, bevestigt de bezoeker de privacyverklaring gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn. De algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn op wwww.tivolivredenburg.nl te vinden.

De onderstaande huisregels gelden voor de bezoekers van Loose Ends op het Beton-T terrein:

1. Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee.

2. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels, heeft de locatiemanager van Beton-T en TivoliVredenburg ten alle tijden het recht om je de toegang te ontzeggen.

3. Volg de instructies van het personeel op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.

4. Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.

5. Voor jouw en onze veiligheid maakt Beton-T gebruik van beveiligingscamera's met bandopnamen. Iedereen die Loose Ends bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

6. Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.

7. Wij kunnen het gebruik van de garderobe of kluisjes verplichten.

8. Het is niet toegestaan om tassen groter dan A4 formaat mee te nemen het terrein op.

9. Het is verboden dieren mee naar binnen te nemen.

10. De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.

11. Bezoekers jonger dan 16 jaar moeten begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder.

12. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteren wij een minimum adviesleeftijd van 18 jaar.

13. Het is onder overkappingen op het terrein en in binnenruimtes verboden om te roken.

14. Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.

15. Het is niet toegestaan zonder toestemming professionele foto-, video- en audio opname apparatuur mee naar binnen te nemen. Consumentencamera’s worden wel toegestaan. Onder professionele foto- en film apparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera's. Het is niet toegestaan, zonder toestemming vooraf, foto's, video's, of audio opgenomen in TivoliVredenburg door te verkopen aan derden.

16. Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is verboden.

17. Het is verboden in of om Beton-T goederen te verhandelen.

18. Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.

19. Bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken en geen tabak verkocht.

20. Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.

21. Betalen voor toiletgebruik is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.

22. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.

23. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.

24. Ongewenste intimiteiten worden absoluut niet getolereerd.

25. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.

26. Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld.

27. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk bij TivoliVredenburg melden via [email protected] Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht'.

28. TivoliVredenburg kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat TivoliVredenburg of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

29. Fietsen moeten worden gestald in de daarvoor aangegeven locaties en fietsenrekken.

30. Open vuur is niet toegestaan op het terrein.

31. Het is niet toegestaan vluchtroutes te blokkeren.