talks, colleges, festivals en meer

ons kennis & debatprogramma
Zaal open
Aanvang
Verwacht einde
Programma

Eveline Helmink

Eveline Helmink is hoofdredacteur van mediamerk Happinez en het platform Yoga Magazine. Ook is zij auteur van de bestseller ‘Handboek voor Mindere Dagen’ (2018) en ‘Niet Vergeten – wanneer iemand die je liefhebt dementie heeft’ (2021), die beiden internationaal vertaald werden. Eveline is daarnaast bevoegd Coach Practitioner en begeleidt mensen met zingevings- en identiteitsvraagstukken rondom thema’s als groei, rouw en verandering. De rode draad in haar werkleven zijn moed, veerkracht en troost

Jacob Jolij

Dr. Jacob Jolij is als cognitief neurowetenschapper verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar de samenhang tussen onze waarneming en de realiteit. In 2020 verscheen zijn boek Wat is bewustzijn nou eigenlijk? Een prikkelende zoektocht van neurobiologie tot parapsychologie (Nieuw Amsterdam). Jolij is bestuurslid van Nederlandse Vereniging van Psychonomie en heeft een vaste column in het Tijdschrift voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek.

Locatie
Cloud Nine
Attend
Facebook-event
Eveline Helmink

Eveline Helmink is hoofdredacteur van mediamerk Happinez en het platform Yoga Magazine. Ook is zij auteur van de bestseller ‘Handboek voor Mindere Dagen’ (2018) en ‘Niet Vergeten – wanneer iemand die je liefhebt dementie heeft’ (2021), die beiden internationaal vertaald werden. Eveline is daarnaast bevoegd Coach Practitioner en begeleidt mensen met zingevings- en identiteitsvraagstukken rondom thema’s als groei, rouw en verandering. De rode draad in haar werkleven zijn moed, veerkracht en troost

Jacob Jolij

Dr. Jacob Jolij is als cognitief neurowetenschapper verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar de samenhang tussen onze waarneming en de realiteit. In 2020 verscheen zijn boek Wat is bewustzijn nou eigenlijk? Een prikkelende zoektocht van neurobiologie tot parapsychologie (Nieuw Amsterdam). Jolij is bestuurslid van Nederlandse Vereniging van Psychonomie en heeft een vaste column in het Tijdschrift voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek.

Het Zweefcafé: Over toeval

Het café waar wetenschap en spiritualiteit elkaar ontmoeten voor een biertje

Geweest

Net als je aan je beste vriendin denkt, dan belt ze. Of het balletje van de roulettetafel valt precies op het cijfer waar jij net al je geld op hebt ingezet. Toeval? Of zijn er toch hogere machten aan het werk?

Soms gebeuren er dingen die bijna té toevallig zijn, alsof iets ons een bepaalde kant op probeert te sturen. Bijna 80% van de Nederlanders heeft weleens zo’n bijzonder voorgevoel gehad. Natuurkundige wetten kunnen deze parapsychologische gevoelens tot op heden niet verklaren. Kunnen helderzienden gebeurtenissen verklaren die nog moeten gebeuren? Bestaat er zoiets als ‘het lot’, en zijn al onze stappen al voor ons uitgestippeld? Of zijn sommige dingen gewoon echt toevallig en willen we te graag verbanden zien die er eigenlijk niet zijn?

Tijdens deze editie van Het Zweefcafé duiken we met neuropsycholoog Jacob Jolij (Rijksuniversiteit Groningen) en Eveline Helmink (hoofdredacteur van het mediamerk Happinez en het platform Yoga Magazine) in de wereld van onverklaarbare toevalligheden.

Over Het Zweefcafé
De huidige tijd vraagt ons om van alles tegelijk te doen. Carrière maken; relaties onderhouden; actief zijn op social media. 'Druk zijn' is de norm. Met als gevolg burn-outs, depressies en identiteitscrises. Kunnen we grip krijgen op de chaos die soms in ons hoofd ontstaat?

In Het Zweefcafé ontmoeten wetenschap en spiritualiteit elkaar voor een biertje. Voor iedereen die zingeving zoekt, maar een nuchtere kijk wil houden. Wat zijn gedachten? Hoe kunnen we onze concentratie verbeteren? Zijn dromen te verklaren? In Het Zweefcafé nodigen we gasten uit om te praten met elkaar en het publiek over ons brein, zingeving en meer.