talks, colleges, festivals en meer

ons kennis & debatprogramma
Zaal open
Aanvang
Verwacht einde
Locatie
Pandora

Zorgen over de zorg: Hoe redden we de jeugdzorg?

Met o.a. jeugdpsychiater Floortje Scheepers (UMC) en jurist Joost Huijer (UU)

Geweest

De Nederlandse jeugdzorg staat onder grote druk. Te weinig personeel, te veel bureaucratie, en eindeloze wachtlijsten maken dat kinderen en jongeren in psychische nood of onveilige thuissituaties niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het ene na het andere rapport toont aan dat de kwaliteit achteruit holt. Van overhaaste uithuisplaatsingen tot slechte informatievoorziening. Hoe nu verder?

Samen met forensisch orthopedagoog prof. Jessica Asscher (UU), jeugdpsychiater prof. Floortje Scheepers (UMC Utrecht) en jurist dr. Joost Huijer (UU) onderzoeken we hoe Nederlandse jeugdzorg beter kan. Hoe zorgen we dat de belangen van kinderen en jongeren op de eerste plaats komen te staan? Zijn de huidige interventies in de jeugdbescherming wel effectief? Welke rechten en plichten hebben ouders en jongeren eigenlijk? En hoe komt het dat steeds meer kinderen en gezinnen bij jeugdzorg terechtkomen?

Zorgen over de zorg
De toekomst voor de zorg ziet er donker uit. Toenemende vergrijzing, te dure medicijnenen overbodige behandelingen maken dat de zorguitgaven alleen maar zullen stijgen. Personeel is niet te krijgen of verlaat uit frustratie de zorg. Wat is er aan de hand? Hoe krijgen we de gezondheidszorg die we willen? En welke botsende belangen staan een snelle transitie in de weg?

'Zorgen over de zorg' is een driedelige serie van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Kijk voor meer informatie op de website van Studium Generale.

Foto door: Joshua Hoehne via Unsplash