Menu Sluit Agenda Zoeken Winkelwagen
zaterdag 15 april 2017

Thinking Planet

World Philosophy Event

zaal open
18:15

Tijden zijn onder voorbehoud.

programma

Ahad Katera
Haroon Sheikh
Aysem Mert
Ingrid Boas
Tamar de Waal
Halleh Ghorashi
Stephan de Groot
Kristofer Schipper
Grâce Ndjako
Lisa Doeland
Arthur Schipper
Nancy Jouwe
Mathias Kramm
Olivia U. Rutazibwa
Thijs Lijster
Ahab Bdaiwi
Michiel Leezenberg
Michael Onyebuchi Eze
Theo van Leeuwen
Helene Christelle Munganyende
Adriana Churampi Ramirez
Marianne Riphagen
Henk Oosterling
Alex O Jazzy Magiras
Nazmiye Oral
Johan van de Gronden
Gayatri Chakravorty Spivak
Yacouba Konaté
Jan Drost
René ten Bos
Marli Huijer
Stephen Harris
Dorine van Norren
Michael Puett
Michel Dijkstra

locatie
zaterdag 15 april 2017

Thinking Planet

World Philosophy Event

Studententicket: € 25,00 | Abonnee: € 42,50 | Niet abonnee: € 47,50

Bekijk hier het blokkenschema!

Wereldwijd zien we hoe mensen zich terugtrekken achter grenzen en bang zijn voor het vreemde. Maar waarom zouden we ons denken beperken? Er is rijkheid aan gedachten, verspreid over alle werelddelen. Van Oosterse wijsheid – Tao, boeddhisme – tot Afrikaanse Ubuntu, van soefisme tot inheemse filosofieën uit Amerika en Australië. Thinking Planet haalt die wijsheid naar Nederland. Waarom? Ter inspiratie – u vindt gedachten over geluk, betrokkenheid en bezinning. Maar ook omdat we denken dat een aantal prangende kwesties van deze tijd – zoals ecologie, solidariteit of de vraag wie we zijn – vragen om een andere blik. Autonomie vinden we in het Westen bijvoorbeeld erg belangrijk. Maar hoe zouden wij onze eenzame ouderen behandelen vanuit het idee van Ubuntu, wat zoveel betekent als ‘ik ben, omdat wij zijn’?
 
Thinking Planet biedt u meer dan 40 nationale en internationale sprekers, kunstenaars en muzikanten in 5 zalen van het moderne en sfeervolle TivoliVredenburg. U kunt gesprekken bijwonen over actuele mondiale uitdagingen of meer te weten komen over wereldfilosofie bij één van de inleidende colleges. Denk mee over uitdagende thema’s en laat u verrassen door muziek en kunst. Thinking Planet is voor iedereen die zich wil openstellen voor andere ideeën, die zijn/haar eigen ideeën durft te bevragen en ruimte biedt aan verandering.

  • Veelheid | across the globe conversations
  • Nieuwsgierigheid | introducties in filosofieën uit alle windstreken
  • Eigenheid | internationale denkers aan het woord

Sprekers

Ahad Katera
Ahad Katera is student industrieel ontwerp en één van de oprichters van Guagay, een start-up die bio-afval in Tanzania omzet in biologische kunstmest. De ondernemende student raakte tijdens zijn onderzoek naar plantaardig afval steeds meer geïnspireerd om de natuur te omarmen - iets wat wij volgens hem te weinig doen. Terwijl hij in Tanzania probeert het Westerse concept van afvalscheiding te introduceren, vertelt hij tijdens Thinking Planet over zijn holistische visie op innovatie. Ahad Katera is uitgenodigd in samenwerking met Age of Wonderland, een initiatief dat nieuwe oplossing ontwikkelt voor mondiale vraagstukken, in samenwerking met creatievelingen van over de hele wereld.

Haroon Sheikh
Geboren reiziger Haroon Sheikh doceert als filosoof aan de Vrije Universiteit en werkt daarnaast bij een investeringsmaatschappij. In 2016 debuteerde hij met De opkomst van het Oosten, waarin hij het einde van het Atlantische tijdperk voorspelt. Eeuwenlang lag het zwaartepunt van de wereld bij de westerse landen die de Atlantische Oceaan domineerden. Op dit moment verschuift de macht naar het  Oosten. Sheikh promoveerde aan de Vrije Universiteit op de relatie tussen modernisering en traditie. 

Aysem Mert
Ayşem Mert (Istanbul, Turkije) richt zich als politicoloog op groene politiek, democratie en milieufilosofie. Ze schrijft in fictie, non-fictie, columns en academische teksten over Japanse, Turkse en Westerse natuurbeelden en democratie, over de sociologie van internationale relaties en over politiek. Onlangs stuurde ze haar voorstel ter verbetering van de Nederlandse democratie in bij een Volkskrant-wedstrijd en werd als winnaar gekozen. Mert is assistent hoogleraar Sustainable Governance aan Freiburg University en als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit.

Tamar de Waal
‘De manier waarop Nederland omgaat met en denkt over inburgering, integratie en burgerschap - daar klopt niets van. Niets’. Politiek filosoof en jurist Tamar de Waal promoveert aan het Paul Scholten Centrum op de ethiek van migratie, inburgeringvereisten en democratisch burgerschap. Ze is kritisch op de gevestigde denkbeelden over integratie en verdiept zich in de verschillende maatstaven die wij hanteren voor ‘goed burgerschap’. Naast haar academische loopbaan mengt De Waal zich veel in het publieke debat, waar ze opkomt voor de rechten van vluchtelingen en de positie van asielzoekers en mensen met een migratie-achtergrond in Nederland.  

Halleh Ghorashi
Halleh Ghorashi is hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit. Volgens Ghorashi moeten we inzien dat ons minderhedenbeleid bijdraagt aan de slechte integratie, omdat mensen zichzelf met hun culturele ‘hokje’ gaan identificeren. Een belangrijke uitdaging voor deze tijd is om ruimte te creëren voor tegengeluid. Ghorashi schreef in 2010 Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap. Gorashi's onderzoek richt zich op het managen van diversiteit in Nederland.

Stephan de Groot
Stephan de Groot is filosoof, yogaleraar en aikido-instructeur. Hij trainde onder verschillende grootmeesters in Tokyo, Los Angeles en Amsterdam. Momenteel doet hij promotieonderzoek aan de VU over de relatie tussen humor en filosofie in verschillende westerse en oosterse wijsheidstradities. 

Kristofer Schipper
Kristofer Schipper is een Nederlandse sinoloog. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en aan de Sorbonne, Parijs. Ook geeft hij les aan de Fuzhou University and Zhangzhou College. 

Grâce Ndjako
Grâce Ndjako voltooide de MA Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft zij zich vooral beziggehouden met postkoloniale kwesties, zoals de benaderingen van het Afrikaanse lichaam. Haar scriptie betreft de vraag in hoeverre een Afrikaanse filosofie kan bestaan en los staat van westerse filosofie. 

Lisa Doeland
Lisa Doeland (1982) studeerde filosofie en literatuurwetenschap. Ze werkt als programmamaker bij Radboud Reflects aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als filosoof doet ze onderzoek naar afval. Momenteel werkt ze samen met Naomi Jacobs en Elize de Mul aan een boek met cultuurfilosofische beschouwingen, dat volgend jaar zal verschijnen bij de Arbeiderspers.

Arthur Schipper
Arthur Schipper is een jonge filosoof, werkzaam als docent theoretische filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij heeft politicologie en filosofie gestudeerd aan de New York University en behaalde zijn PhD over waarheid aan University College of London.

Nancy Jouwe
Nancy Jouwe is cultuurhistoricus en promovenda aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen twintig jaar werkte ze als manager en (adjunct-)directeur in de NGO-sector op het snijvlak van mensen- en vrouwenrechten, kunst, cultuur en erfgoed. Haar activisme begon in de jaren ’80 in lokale kraak- en vrouwenbewegingen en strekte zich in de jaren ’90 uit naar internationale mensenrechten en LGBT-rechten. Ze bracht publicaties uit over zwart feminisme, postkoloniale gemeenschappen en racisme in Nederland, maar ook over slavernijgeschiedenis. Ze doceert bij diverse onderwijsinstituten  en maakt deel uit van onderzoeksprojecten Mapping Slavery (Vrije Universiteit) en Gender, Sexuality & Migration (Universiteit Utrecht). 

Mathias Kramm
Mathias Kram komt uit Duitsland en studeerde, als lid van de Jezuïeten, filosofie en theologie in München. Hij verbleef 2 jaar bij het Mixe volk in Mexico om les te geven. Momenteel doet hij onderzoek aan de Universiteit van Utrecht over ontwikkelingsethiek. 

Olivia U. Rutazibwa
Dr. Olivia U. Rutazibwa is een Belgisch-Rwandees universitair docent in Europese en internationale ontwikkelingsstudies aan de University of Portsmouth. Haar onderzoek focust zich op de manieren waarop we ons denken kunnen dekoloniseren en op praktijken van internationale solidariteit. 

Thijs Lijster
Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen, en postdoc bij het Culture Commons Quest Office van de Universiteit van Antwerpen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York, en promoveerde in 2012 cum laude op een proefschrift over de filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. Hij won in de afgelopen jaren drie prijzen: in 2009 de essayprijs van Vrij Nederland en de Academische Boekengids, in 2010 de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, en in 2015 de NWO/Boekmanprijs voor de beste dissertatie van de afgelopen drie jaar op het gebied van kunst- en cultuurbeleid. In maart 2016 verscheen zijn essaybundel De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld.

Ahab Bdaiwi
Ahab Bdaiwi studeerde aan de Universiteit van London en Exeter en behaalde zijn PhD in Arabische en islamitische filosofie aan deze laatste universiteit. Hij is werkzaam bij de Universiteit Leiden als Assistent Professor van Middeleeuwse Arabische filosofie. Ook is hij lid van de Leiden University Centre for Study of Islam and Society. 

Michiel Leezenberg
Dr. Michiel Leezenberg is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij verbleef geruime tijd in de islamitische wereld voor onderzoek en publiceerde hierover talrijke artikelen en boeken. In 2001 verscheen van zijn hand Islamitische filosofie – een geschiedenis, dat bekroond werd met de Socrates wisselbeker. Leezenberg probeert bovendien om islamitische filosofie toegankelijker te maken voor het grote publiek, onder meer door zijn boek de Koran voor beginners. 

Michael Onyebuchi Eze
Michael Onyebuchi Eze onderwijst Afrikaanse politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is oprichter van Director Center for Leadership and African Diaspora Studies, op de Covenant University van Nigeria. Hij behaalde een PhD in geschiedenis en culturele reflectie en doceerde en publiceerde onder andere The Politics of Being a Human Being In Soweto: Identity as a Social Capital (2011) en I am Because You Are: Cosmopolitanism in the age of Xenophobia (2017). 

Theo van Leeuwen
Drs. Theo van Leeuwen (1952) studeerde letteren (Sanskriet en Pali) en filosofie. Sinds 1985 heeft hij een filosofische en dieptepsychologische praktijk. Tevens is hij als docent filosofie, ethiek en transpersoonlijke psychologie verbonden aan de Haagse Hogeschool, de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en de Yoga Academie Nederland. Hij is lid van de programmaraad van FOW en verzorgde een reeks zaterdaglezingen over o.a het  hindoeïsme, yoga en de Bhagavadgita en verzorgde de Inleiding in de comparatieve en interculturele filosofie.

Helene Christelle Munganyende
Helene Christelle telt 23 rebelse levensjaren die ze doorbracht in Kigali, Eindhoven en Brussel. Op een koude lenteochtend landde ze als vluchteling in Nederland. Vier jaar geleden verhuisde ze naar de Europese hoofdstad. Vanuit daar combineert ze haar studie politieke wetenschappen met een persoonlijke en academische zoektocht naar politieke emancipatie in de Afro-Europese context. In het dagelijkse leven publiceert ze voor verschillende landelijke media en is ze actief als oprichtster binnen de stichting IamSHERO.

Adriana Churampi Ramirez
Adriana I. Churampi Ramirez is geboren in Peru en studeerde Latijns-Amerikaanse literatuur in Leiden. Ze is werkzaam op de Universiteit Leiden als docent Latijns-Amerikaanse literatuur. Momenteel doet ze onderzoek naar inheemse volkeren in de Andes regio.

Marianne Riphagen
Dr. Marianne Riphagen is cultureel antropoloog en werkt als docent voor de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2004 voert zij onderzoek uit in Australische Aboriginal gemeenschappen. Ze is gespecialiseerd in hedendaagse Aboriginal kunst en de relatie tussen kunst en economie. 

Henk Oosterling
Henk Oosterling is universitair docent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook was hij Nederlands kampioen Japans zwaardvechten. In zijn boek (2016) Waar geen wil is, is een weg propageert hij het ‘intercultureel doendenken’. Hij beschrijft de oosterse en westerse bronnen van de filosofie die hij al jaren onderwijst en wil ons laten zien hoe alles samenhangt en uit elkaar voortvloeit - van Japanse krijgskunst en sociale media tot goedkope sperzieboontjes uit Afrika. In Rotterdam past Henk Oosterling zijn zienswijze toe op zijn educatieve projecten, waarvoor hij de Erasmus Lof der Zotheidspeld ontving.

Alex O Jazzy Magiras
Alex O Jazzy Magiras is een internationaal gezelschap van jonge musici die elkaar vorig jaar in Arnhem op het conservatorium ontmoet hebben. De samenstelling: een pianist, een drummer, een bassist en twee vocaal krachtige zangeressen. De bandnaam is Grieks voor ‘Alex de jazzy chef’ en refereert naar de wens van de bassist om groot te worden met zijn eigen kookshow. Tijdens Thinking Planet neemt de band het publiek mee in hun ontdekkingstocht door het muzikale Latijns-Amerikaanse continent, vol samba, bossa, jazz en latin. 

Nazmiye Oral
Nazmiye Oral is een Turks-Nederlandse schrijver en actrice. Ze speelde zowel in Nederland als buitenland in de theatervoorstelling ‘Gesluierde Monologen’, een stuk waarin islamitische vrouwen vertellen over hun seksuele en liefdeservaringen. Ook speelde zij samen met haar moeder het stuk Niet meer zonder jou. Oral is medeoprichtster van het Zina, een theatergezelschap van makers uit verschillende culturen dat langs wijken in Nederland reist en gebruik maakt van lokale verhalen.

Johan van de Gronden
Johan van de Gronden is filosoof en was directeur bij het WNF. Hij heeft zich altijd ingezet voor natuurbehoud en intereseert zich voor het raakvlak tussen filosofie en natuur. Hij schreef hierover het boek Wijsgeer in het wild. Essays over mens en natuur. 

Gayatri Chakravorty Spivak 
Gayatri Chakravorty Spivak is een weelderige en sterke persoonlijkheid. Haar artikel Can the subaltern speak is wereldwijd bekend en heeft gezorgd voor een grote verandering in het denken over kolonialisme. Ze is een Indiase geleerde, literatuurwetenschapper en een radicale feminist. Momenteel is ze professor aan de Colombia Universiteit, als eerste gekleurde vrouw op zo’n positie in de 264 jaar dat deze universiteit bestaat. Hier heeft ze het instituut voor comparatieve literatuur en maatschappij opgericht.

Yacouba Konaté 
Yacouba Konaté is afkomstig uit Ivoorkust. Hij is een curator, schrijver, kunstcriticus en bovenal een filosoof. Als professor aan de Université de Cocody (Ivoorkust) houdt hij zich vooral bezig met politiek, kunst, milieu en wetenschap. Met een been staat hij in de eeuwenoude Afrikaanse traditie, waarover zijn leermeester Hampâté Bâ  hem onderwees, met het andere in de huidige maatschappij, waar hij zich inzet voor een betere samenleving.

Jan Drost
Jan Drost (1975) is schrijver en filosoof. Hij heeft zich gespecialiseerd in cultuurfilosofie, met name de filosofie van de liefde en schreef hierover Het romantisch misverstand (2011). Hij is onder meer verbonden aan The School of Life Amsterdam en schrijft voor nrc.next, NRC Handelsblad, de Volkskrant en Filosofie Magazine.

René ten Bos
René ten Bos is hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij levert kritiek op het efficiency-denken onder managers en de bedrijfsethiek die louter bezig is met het opstellen van regels. Hierover schreef hij Bureaucratie is een inktvis (2015), waarvoor hij de Socratesbeker voor het meest urgente filosofieboek won. Zojuist verscheen Dwalen in het antropoceen, waarin Ten Bos zoekt naar een manier om te navigeren in de vreemde zone tussen mens en natuur.

Marli Huijer
Marli Huijer Denker des Vaderlands (tot april 2017) en werkt als bijzonder hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als lector aan De Haagse Hogeschool. Ze richt zich op de filosofie van mens en cultuur. In haar laatste boek, Achterblijven, onderzoekt ze het belang van achterblijvers, de mensen die huis en gemeenschap onderhouden nadat familieleden of vrienden zijn gemigreerd.

Stephen Harris
Stephen Harris onderzoekt de conceptuele relatie tussen Indiase filosofie en hedendaagse wetenschappelijke discussies. Hij richt zich op Boeddhistische morele filosofie, waarover hij les geeft aan de Universiteit Leiden. Vooral het veeleisende karakter en de rol van lijden staan voor Harris centraal. Hij haalde zijn PhD aan University of New Mexico in de Verenigde Staten.

Dorine van Norren 
Dorine van Norren is al meer dan 20 jaar diplomaat. Ze promoveerde in rechten en ontwikkelingsstudies op de relatie tussen duurzame ontwikkelingsdoelen en een vergelijkend onderzoek tussen Afrikaanse Ubuntu filosofie (Zuid-Afrika), het Indiaanse Buen Vivir welzijnsbegrip (Ecuador) en het Boeddhistische Gross National Happiness concept (bhutan). Ze werkte voor verschillende ministeries, adviesraden en UNESCO.

Michael Puett 
Michael Puett is één van de populairste Harvard-hoogleraren in Oost-Aziatische talen en beschavingen. Zijn colleges over Chinese Filosofie trekken elke week zo’n zevenhonderd leerlingen. Hij schreef meerdere boeken, waaronder in 2016 de wereldwijde bestseller De weg. Wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren.

Michel Dijkstra
Michel Dijkstra studeerde filosofie, Sanskriet en journalistiek. Naast zijn boeken over oosterse filosofie (o.a. Zenboeddhisme, Ambo 2010 en Inleiding taoïstische filosofie (red.), ISVW uitgevers 2015) geeft hij les aan diverse onderwijsinstellingen, zoals de Internationale School voor Wijsbegeerte. Momenteel rondt hij een proefschrift af over eenheid en veelheid in het werk van Meister Eckhart en de zenmeester Dogen. 

Thinking Planet wordt georganiseerd onder auspiciën van Unesco. 

Zie ook