Generatie vrede staat op!

PAX Vredesweek
Zaal open
Aanvang
Verwacht einde
Locatie
Cloud Nine

The Revolution is Female

Hoe bepalen traditionele gendernormen hoe de macht verdeeld wordt?

Geweest

Onderdeel van de PAX Vredesweek 2022.

Wat heeft gender te maken met vrede? Leiderschap en macht worden vaak geassocieerd met ‘mannelijkheid’. Mensen die niet in dat plaatje passen, zoals vrouwen, non-binaire of trans mensen, krijgen minder macht toebedeeld of worden helemaal buitenspel gezet. Het is voor deze mensen moeilijk, of soms zelfs onmogelijk, om in machtsposities terecht te komen. Dat vormt wereldwijd een groot obstakel in de strijd voor een gelijkwaardige democratie en vrede. In Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Soedan, Irak en Palestina strijden feministische activisten daarom om hun plek op te eisen.

In dit programma onderzoeken we hoe traditionele gendernormen bepalen hoe macht verdeeld wordt: van de huiselijke sfeer tot de politieke arena. Met onder andere activist Nanoah Struik en Devika Partiman van Stem op een Vrouw spreken we over impliciete gendernormen, de relatie tussen genderidentiteit en macht en de feministische strijd voor een gelijkwaardige en vreedzame wereld.

PAX Vredesweek 2022
Dit programma is onderdeel van de Nacht van de Vrede, die door PAX georganiseerd wordt in het kader van de Vredesweek 2022. De Vredesweek is dé week waarin mensen in heel Nederland in actie komen voor vrede. Dit jaar vindt de Vredesweek plaats van 17 t/m 25 september.

Foto door: Rieneke de Man