maandag 8 oktober 2018

De uitdagingen van het Klimaatakkoord

De weg naar groene stroom

geweest
19:30
zaal open
20:00
aanvang
21:30
verwachte eindtijd

Tijden zijn onder voorbehoud.

maandag 8 oktober 2018

De uitdagingen van het Klimaatakkoord

De weg naar groene stroom

geweest

“Elektriciteit maakt of breekt deze transitie en is de overstijgende en verbindende factor voor alle verbruikssectoren.”

In 2015 sloten meer dan 100 landen het Akkoord van Parijs. Het doel? Het beperken van de opwarming van de aarde en het stoppen van de broeikasuitstoot vanaf 2050. In Nederland onderhandelen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en overheden over het Klimaatakkoord. Hoe zorgen we ervoor dat onze uitstoot in 2030 gehalveerd is, om in 2050 ‘Parijs’ te halen? Op 8 oktober zoomen we in op één van de grootste uitdagingen van deze doelstelling: een CO2-neutrale energieproductie. 

  • Hoe groot is de kans dat onze elektriciteitsvoorziening anno 2050 volledig CO2-neutraal is?
  • Wat zijn de (technische) mogelijkheden voor het opwekken van wind- en zonne-energie?
  • En mochten we langer gebruik moeten maken van kolen- en gascentrales, hoe kunnen we deze uitstoot zo neutraal mogelijk maken?

Tot slot bespreken we de stand van zaken aan de onderhandeltafel: wat gaat er op korte termijn voor ons veranderen? En welke nieuwe maatregelen kunnen we verwachten als het Klimaatakkoord vanaf januari 2019 in werking treedt?

Een avond over zonne- en windenergie, CO2-opslag, innovatie, verschillende belangen en politieke wil. 

Met:

Line van Kesteren is lid van het Elektriciteitsteam van de Klimaat- en Energiekoepel, de koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken. In het dagelijks leven is zij consultant bij Magnus Red, een organisatieadviesbureau dat grote verandertrajecten begeleidt. Daarvoor werkte Line bij het Klimaat Panel van de Verenigde Naties (IPCC).

Olof van der Gaag zit aan de Elektriciteitstafel vanuit zijn functie als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). De NVDE verbindt ondernemers in duurzame energie in Nederland en bundelt zodoende de krachten uit de keten: van netbeheerders tot duurzame energieproducenten en van warmte- en gasbedrijven tot leveranciers van duurzame diensten en toepassingen.

Frank van Rijnsoever is universitair hoofddocent innovatiestudies aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek gaat onder meer over de acceptatie van duurzame en verantwoorde innovaties (zoals CO2-opslag) - zowel door de markt als bij het algemene publiek.

Intermezzo door:
Carla van Vosmaer 
is adviseur bij Movares bij projecten op gebied van mobiliteit en infrastructuur met een ruimtelijke component. In deze functie is zij onder meer betrokken bij 'De Weg van de Toekomst'. Deze weg (de N329 in Noord-Brabant en Gelderland) kan niet alleen in zijn eigen energiebehoefte voldoen, maar levert ook nog eens jaarlijks 100.000 KWh terug aan het net.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Movares.

Foto door Zbynek Burival via Unsplash.