talks, colleges, festivals en meer

ons kennis & debatprogramma
Zaal open
Aanvang
Verwacht einde
Locatie
Club Nine

Misogynie op het web

Hoe stoppen we online intimidatie van vrouwen?

Geweest

Online bedreigingen, wraakporno en haatcomments: steeds meer vrouwen krijgen te maken met online intimidatie. Politica doen een stap terug wegens online bedreigingen, expose-groepen voor wraakporno groeien in omvang en vrouwen krijgen steeds vaker te maken met haatcomments. Hoe gaan we deze vormen van online misogynie tegen?

We gaan in gesprek met o.a. Ilja Schurink (Bits of Freedom), Zuellen Rodrigues en Sharmila Vooren. We horen verhalen van vrouwen die zelf slachtoffer zijn geworden van vergaande online intimidatie, en samen met Devika Partiman (Stem op een Vrouw), Katina Yiannakas (College van de Rechten van de Mens) en feministisch schrijver Tessel ten Zweege (Tessel in Cyberspace) werpen we een blik op de toekomst: wat is er nodig vanuit de politiek, wetgeving en acties om het internet weer een veilige plek voor vrouwen te maken? En misschien nog wel belangrijker: wat hebben we nodig van elkaar?

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Feminist March.

Beeld via: Unsplash