Toon Tellegen Beginregels van ‘De optocht’
Kijk, daar komen mensen aan. Ze denken dat er geen muren zijn, geen valkuilen, geen dodelijke omhelzingen op het midden van onze weg. Pats!
Aanvang
Uitvoerenden

Ives Ensemble
Toon Tellegen tekst
Joop Keesmaat acteur
Han Buhrs stem

Locatie
Grote Zaal
Programma

Piet-Jan van Rossum De optocht

Ives Ensemble

De optocht

Geweest

Een bonte optocht van opvallende snuiters, muiters en vrijbuiters
Dichter en schrijver Toon Tellegen is thuis in de wereld van mieren, eekhoorns, krekels, kinderen en volwassenen. In het gedicht De Optocht, zijn magnum opus uit 2012, laat hij de hele mensheid voorbijtrekken, in al zijn bonte verschijnings- vormen. Tellegen toont de mensheid als in een parade op een schilderij van James Ensor: geliefden en misdadigers, weifelaars en dadendrangers, jong en oud, iedereen passeert de revue en wordt - ‘Pats!’ - meteen weer afgeserveerd. Maar altijd op Tellegens invoelende toon. Componist Piet-Jan van Rossum vertaalde Tellegens barokke beeldenpracht in een bijna mystieke theaterervaring. Tegenover de drukke tekst plaatst hij de bezinning van een muzikaal ritueel. Daartoe verdiepte hij zich in het Japanse Nō-theater, waarin veelzeggende subtiliteit tot hoge kunst is verheven.

Lees hier de toelichting bij dit concert: 'Een onafzienbare stoet mensen...'