Händels Messiah

Händel schreef de Messiah in 1741 in een ongelofelijk korte periode van amper drie weken. In Engeland stonden de koning en andere hoogwaardigheidsbekleders op bij de eerste uitvoering van het ‘Hallelujah’. Een traditie, die onder Engelsen tot op de dag van vandaag voortleeft, was geboren.