donderdag 24 september 2020

De nieuwe Canon van Nederland: in debat met de Commissie Herijking

Geschiedenis in wetenschap, onderwijs en samenleving

Talks, festivals, colleges en meer

Ons kennis & debatprogramma

18:45
zaal open
19:30
aanvang
21:00
verwachte eindtijd

Tijden zijn onder voorbehoud.

locatie
donderdag 24 september 2020

De nieuwe Canon van Nederland: in debat met de Commissie Herijking

Geschiedenis in wetenschap, onderwijs en samenleving

In juni 2020 is de nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd. Op verzoek van de minister van OCW werkte de Commissie Herijking aan een nieuwe invulling van ‘het verhaal van Nederland’. Dat verhaal is nu diverser geworden, met meer vrouwen, de eerste mens van kleur (Anton de Kom) en meer aandacht voor koloniale geschiedenis. Is dat een politiek correct verhaal, zoals critici soms beweren?

Ook de oude Canon was niet onbetwist. Historici verzetten zich aan het begin van de 21e eeuw sterk tegen de fixatie van geschiedenis in een canon, terwijl het toenmalige kabinet daarin juist een geschikt middel voor meer sociale cohesie in de multiculturele samenleving lag. Daarnaast was er maatschappelijke kritiek op onder meer de eenzijdig witte, Holland-centrische en seculiere invulling van ‘het verhaal van Nederland’ dat in 2006 verscheen als lijst met vijftig vensters, van de hunebedden tot de euro. Desondanks werd de Canon van Nederland een begrip en een belangrijke leidraad voor geschiedenisonderwijs en musea.

Tijdens deze avond gaan we in gesprek met drie leden van de commissie: Kayleigh Goudsmit, James Kennedy en Hanneke Tuithof. Over het nut van een Canon, de keuzes van de Commissie en hun visie op de rol van geschiedenis in wetenschap, onderwijs en samenleving.

De sprekers:

Kayleigh Goudsmit (1990) is communicatiemedewerker bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Ze behaalde haar BA Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en haar MA Boekwetenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2017 werd ze verkozen tot Jonge Historicus van het Jaar. Zij publiceerde Gezocht: Historicus (2018), over historici op de arbeidsmarkt.

Dr. Hanneke Tuithof (1967) is vakdidacticus geschiedenis bij de Universiteit Utrecht en, tot voor kort, lector didactiek van de gammavakken bij Fontys Hogeschool in Tilburg. Zij leidt docenten op, geeft nascholing en begeleidt en doet onderzoek naar de vakdidactische kennisontwikkeling van geschiedenisdocenten. Ze was voorzitter van de commissie die de omschrijving voor het geschiedenisexamen havo/vwo vanaf 2021 heeft opgesteld.

Prof.dr. James Kennedy (1963) was voorzitter van de Commissie Herijking Canon van Nederland. Hij is hoogleraar Moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en decaan van het University College Utrecht. Kennedy publiceerde o.a. Beknopte geschiedenis van Nederland (2017) en Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (1995).