Zaal open
Aanvang
Verwacht einde
Locatie
Club Nine

Climate Kick

Stad van Morgen #1

Geweest

Ons klimaat verandert. Deze zomer begon met korte hevige buien, gevolgd door een uitzonderlijk lange droge periode. Half juli kwam er nog een schepje bovenop en werd het ook nog eens zeer warm. In de toekomst moeten we rekening houden met meer piekbuien, perioden van droogte en extreem warme dagen. Kan de stad deze extreme weersomstandigheden aan?  De kwetsbare ondergrond van onze steden is niet langer alleen een zaak van engineers. Ontwerpers maken de complexe systemen die ons comfortabel en droog houden, zichtbaar en leefbaar tegelijk. Ecologen wijzen ons de weg in het woud van natuurlijke oplossingen. En ook bewoners nemen acties bij het vergroenen van tuinen en publieke ruimte. Hebben zij elkaar al voldoende gevonden? Hoe richten we onze publieke ruimte daar slim op in? Wat kunnen we nog meer doen? In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelen we de uitdagingen voor de stad van morgen. In de eerste editie zoomen we in op de leefomgeving bij extreem weer.

Drie korte presentaties nemen ons mee in nieuwe mogelijkheden, en we gaan met elkaar in gesprek we hoe deze opgave kunnen oppakken.

Simon Verbeeck van LOLA Landscape Architects presenteert hoe de openbare ruimte in Overvecht in 2050 ingericht kan worden rekening houdend met het veranderde klimaat. Wat betekent de verwachte hitte voor de beplanting en wat kunnen we met piekbuien? Samen met Mark de Weerd van ingenieurs- en adviesbureau TAUW zijn de mogelijke hitte-stress gebieden, optredende waterproblematiek en bodem opbouw in kaart gebracht. Met deze kennis is een kansenkaart voor de wijk ontwikkeld. Wat kunnen we van dit ontwerpend onderzoek leren voor andere wijken van Utrecht? Hebben we ontwerprichtlijnen nodig voor de klimaat adaptieve stad? En wie is er aan zet om tot een klimaatadaptief Utrecht te komen?

Jeroen Schilder van MVSA Architects presenteert zijn ontwerp voor de tweede toren van het Wonderwoods project, het icoonproject van het Beurskwartier. Dit ambitieuze project combineert een verticaal park met hoogstedelijke verdichting. Is dit de oplossing voor klimaatadaptief bouwen op verdichtingslocaties? Wat vraagt dit van ontwikkelaars en overheden? En welke kennis moeten we hiervoor ontwikkelen?

Florian Boer van De Urbanisten werkt samen met ambtenaren van de Gemeente Leiden aan het integreren van klimaatadaptatie oplossingen voor het handboek openbare ruimte. Want hoe we de stad klimaatadaptief in kunnen richten is technisch wel berekend en bedacht. Maar van weten naar daadwerkelijk doen zit nog een groot gat. Zo stuitte hij in het ontwerp voor extra waterbufferzones in het openbare groen bij de beheerafdeling op weerstand vanwege meer vuil. Waar in ligt de kracht van het ontwerp? Ligt de kracht van het klimaatadaptief maken van de stad in de herhaalbaarheid? Moet iedereen mee komen of moeten we meer wettelijk vastleggen?

De lecture wordt gemodereerd door Danielle Arets, associate lector journalistiek en innovatie Fontys Hogeschool en Design Academy Eindhoven. Na iedere presentatie gaan we met u in gesprek op welke manier ontwerpen bijdraagt aan de klimaatadaptieve stad.  En hoe realiseren we dat? Samenwerken is van groot belang, zo blijkt, net zoals het delen van de juiste kennis. Zo kan klimaat ook bijdragen aan meer leefbaarheid.

We hebben een aantal mensen uit de praktijk gevraagd om ook mee te denken met hun kennis en ervaring. Dat zijn Edwin van der Straat, manager klimaatadaptatie bij TAUW, Wiebke Klemm van UrbanGreenScape en beleidsmedewerker gemeente Den Haag, Harry Boeschoten programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer en van de gemeente Utrecht Jeroen Schenkels Senior Adviseur/Programmamanager meerjaren groenprogramma, Marianne Lensink, programmamanager Kwaliteit Openbare Ruimte en Klimaatadaptatie en Maarten Hensbroek, projectmanager.

De lecture serie Stad van Morgen is een initiatief van AORTA in samenwerking met TivoliVredenburg en De Utrechtse Internetcourant (DUIC). Voorafgaand aan iedere lecture schrijft DUIC een blog artikel waar twee experts over dit onderwerp hun inzichten delen. Martine Bakker (DORR) of Mark Hendriks (Tekstlandschap) leggen de avonden vast in vorm van een blog artikel op de AORTA website. De lecture serie wordt gefinancierd door: Gemeente Utrecht, Stimuleringsfonds creatieve industrie, Hurks, Synchroon ontwikkelaars, TAUW, Bouwinvest en AM. BPD is hoofdsponsor van het programma.

Foto door Robert Oosterbroek voor Stad van Morgen.

Kennis & Debat in TivoliVredenburg
Dit programma is onderdeel van het Kennis & Debat-programma van TivoliVredenburg. Maandelijks een update krijgen met dit programma? Schrijf je dan in voor de Kennis & Debat-nieuwsbrief.