talks, colleges, festivals en meer

ons kennis & debatprogramma
Zaal open
Aanvang
Verwacht einde
Locatie
Cloud Nine

Burger en overheid

Terug naar vertrouwen tussen burger en overheid: maar hoe?

incl. servicekosten

Het lijkt het nummer-1 thema in bijna alle verkiezingsprogramma’s; bestaanszekerheid. De overheid moet zich weer hardmaken voor mensen in armoede. Dat staat haaks op het beleid van afgelopen jaren, waarin vooral wantrouwen in de mens centraal stond. De toeslagenaffaire en de zwarte lijsten bij de belastingdienst sloegen diepe gaten in het vertrouwen dat de overheid je opvangt als het niet goed gaat.

Wat is er voor nodig om dit vertrouwen te herstellen, en hoe kan de overheid er weer zijn voor de burger? Hoe moet een effectief bestaanszekerheidbeleid eruit zien, en wat kan de overheid leren van lokale organisaties? We gaan erover in gesprek met toeslagen affaire-klokkenluider Sandra Palmen, Ralf Embrechts (Quiet500), auteur van Armoede krijg je gratis Stella de Swart, SP-politicus Renske Leijten, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad Fatma Koşer Kaya, Eefke Postma en Vanessa Umboh (schrijver van 40.000 kinderen). Lev Avitan verzorgt een spoken word optreden, moderatie is in handen van Frénk van der Linden.

Dit programma komt tot stand in samenwerking met de Landelijke Cliëntenraad.

Zie ook

Club Cinema | Fantoomwijk

Van wie is de stad?

Club Cinema | Kitten of Vluchteling?

Wie staat bovenaan de empathieladder?