talks, colleges, festivals en meer

ons kennis & debatprogramma
Zaal open
Aanvang
Verwacht einde
Locatie
Cloud Nine

Burger en overheid

Terug naar vertrouwen na de toeslagenaffaire

Geweest

Bestaanszekerheid; het lijkt het nummer-1 thema in bijna alle verkiezingsprogramma’s. De overheid moet zich weer hardmaken voor mensen in armoede, maar dat staat haaks op het beleid van afgelopen jaren, waarin vooral wantrouwen in de mens centraal stond. De toeslagenaffaire en de zwarte lijsten bij de belastingdienst sloegen diepe gaten in het vertrouwen tussen burger en overheid. Wat is er voor nodig om dit vertrouwen te herstellen? Hoe creëren we een overheid die de burger centraal stelt? En hoe moet een effectief bestaanszekerheidbeleid eruit zien, en wat kan de overheid hierin leren van lokale organisaties?

We gaan erover in gesprek met toeslagen affaire-klokkenluider Sandra Palmen, Ralf Embrechts (Quiet500), auteur van Armoede krijg je gratis Stella de Swart, SP-politicus Renske Leijten, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad Fatma Koşer Kaya, Eefke Postma en Vanessa Umboh (schrijver van 40.000 kinderen). Lev Avitan verzorgt een spoken word optreden, moderatie is in handen van Frénk van der Linden.

Dit programma komt tot stand in samenwerking met de Landelijke Cliëntenraad.