Het Grote Natuur- en Klimaat verkiezingsdebat

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus! Ditmaal voor de provincies en de waterschappen. Ligt jouw stempas al klaar en weet je al wie je stem krijgt of heb je nog geen idee? Misschien twijfel je wel of het überhaupt zin heeft om te gaan stemmen, want echt populair zijn ze niet, de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen.

Maar laat het nou juist de provincies en de waterschappen zijn die de komende jaren een oplossing moeten gaan vinden voor de klimaatcrisis en de stikstofcrisis. Issues waar de kranten dagelijks vol van staan en die iedereen aangaan. Waar komen nieuwe windmolenparken en bedrijventerreinen? En hoe houden we droge voeten en geven we boeren een toekomst?

De verkiezingen zijn dan ook belangrijker dan ooit tevoren. Met jouw stem bepaal je hoe de toekomst er in jouw provincie uit gaat zien. Vanavond gaan we hierover in debat met de lijsttrekkers van politieke partijen met heel verschillende ideeën uit de provincies Noord-Brabant, Overijssel en natuurlijk Utrecht. Kom langs en bepaal wie jouw stem krijgt op 15 maart.

De organisatie van het Grote Natuur- en Klimaat verkiezingsdebat is in handen van Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties, Vogelbescherming en SoortenNL .